Over Theater op de grens

Theater op de grens is een ware ambassadeur voor theaterbezoek. Wij geloven in theater als een verrijking voor iedereen. Onze programmering is multidisciplinair en avontuurlijk voor zowel de onervaren als de ervaren theaterbezoeker. Festival ‘Theater op de grens’ haalt het theater uit de schouwburg en brengt het in de stad. De toegankelijkheid leidt tot een laagdrempelige uitnodiging om in contact te komen met theater in al zijn disciplines. Op deze manier stimuleren we en verrijken we theaterbezoek.

Door voor ouders van jonge kinderen drempels weg te nemen, nodigt het juist de dertigers en veertigers uit weer eens naar theater te gaan, en hun gezin daarbij juist mee te nemen.

Cultuurparticipatie wordt gestimuleerd. Het festival wordt door een grote groep vrijwilligers georganiseerd. Een dergelijk festival is uniek voor Roosendaal en de regio West-Brabant, en draagt bij aan een attractieve stad om in te wonen en leven.

Het festival biedt een podium voor lokale en regionale theatermakers en stimuleert tot onderlinge samenwerking.

De intieme sfeer zorgt voor een grote binding tussen artiesten en publiek. Deelnemers ontmoeten elkaar en hun publiek in het festivalhart. Deze uitwisseling krijgt in het bijzonder vorm tijdens het programmaonderdeel ‘Nazinderen’, dat in het teken staat van ontmoeting, uitwisseling en verdieping.

Op termijn willen we het festival laten uitgroeien tot een volwaardig professioneel, multidisciplinair theaterfestival dat tweejaarlijks plaatsvindt met Roosendaal als festivalhart.