Organisatie

Drie Maal Plankenkoorts
De organisatie van het festival is een initiatief van en in handen van Stichting Drie Maal Plankenkoorts. Stichting Drie Maal Plankenkoorts is een klein professioneel theatergezelschap. Er is een bestuur en een kleine backoffice. De kern vaste theatermakers wordt per project aangevuld vanuit een brede flexibele schil acteurs, regisseurs, auteurs en docenten. 

Drie Maal Plankenkoorts ziet ambassadeurschap als een van de kerntaken in de thuisbasis: gemeente Roosendaal. Tijdens dit project is de (verdere) ontwikkeling als verbindend theatermaker als belangrijkste speerpunt.

De eindverantwoordelijkheid van het festival ligt bij Stichting Drie Maal Plankenkoorts, in de organisatie vertegenwoordigd door de festivaldirectie, bestaande uit de artistiek leider en zakelijk leider. De festivaldirectie wordt bijgestaan door de stuurgroep bestaande uit de aanvoerders van de werkgroepen.

Artistiek leider
Ad Paantjens is artistiek leider van het festival. Hij maakt deel uit van de artistieke kern van Stichting Drie Maal Plankenkoorts als theatermaker en is vanaf 2008 verantwoordelijk voor het artistieke beleid. Hij volgt een Masteropleiding leidinggeven en is meerschools directeur van drie basisscholen.

Zakelijk leider
Merijn Backx is zakelijk leider van het festival. Hij is sinds 2016 werkzaam als zakelijk leider van Stichting Drie Maal Plankenkoorts. Hij was in 2018 eindproducent van Openluchtspektakel ‘Kijk ons Roosendaal’. Daarnaast is hij werkzaam als beleidsadviseur bij het regionale gemeentelijke platform Equalit. Hij heeft in de periode 2014-2019 als voorzitter van Muziekvereniging Roosendaal leiding gegeven aan de fusie van drie muziekverenigingen.

Werkgroep programmering
Yfje van der Pas stuurt de werkgroep programmering aan. Zij studeerde in 2005 af aan de Academie voor Drama, was werkzaam als regisseur en heeft ervaring met programmeren en projectmatig werken. Ze beschikt over een breed cultureel netwerk.

Werkgroep organisatie en publiciteit
Joost van Mosselveld stuurt de werkgroep organisatie en publiciteit aan. Hij heeft als eigenaar van Dixxyo concept & design specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van marketing en creatieve communicatie- en vormgevingsconcepten. Daarnaast is hij werkzaam als docent ckv en beeldende vorming in het voorgezet onderwijs. Hij is sinds 2014 voorzitter van Stichting Drie Maal Plankenkoorts en heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring in het culturele veld, onder meer als voorzitter van De Witte Roos, bij Kunstuitleen West-Brabant en de Cultuurraad.

Werkgroep ‘Nazinderen’
Miriam Struijk en Kees Vermeeren verzorgen de aansturing van het programmaonderdeel Nazinderen.
Miriam is bestuurslid en voorzitter a.i. van Muziekvereniging Roosendaal, was lid backoffice/productieteam van openluchtspektakel “Kijk ons… Roosendaal”, projectassistente bij de gemeente Roosendaal en muzikant.
Kees was docent aan het Norbertuscollege en bestuurslid van diverse cultuurinstellingen (Bibliotheek, Cultuurbureau, St. Jan Cultuur, Stichting Kader / Verkadehuis, Kunstuitleen West-Brabant). Hij is nu programmeur-interviewer van literaire stichting De Witte Roos, tekstschrijver en actief in de beeldende kunst.
Paulus Smits maakt ook onderdeel uit van deze werkgroep. Hij is als voormalig dagbladjournalist redactioneel sterk en een goed interviewer. In de periode 2006-2013 was hij bestuurder-voorzitter van Centrum Beeldende Kunst en Vormgeving West-Brabant.

Overige leden van het festivalteam
Bovenstaande stuurgroep leden worden daarnaast nog bijgestaan door:
Annemiek Jacobs (PR en Vormgeving)
Dragan Zuijkerbuijk (Organisatie en Sponsoring)
Eddy Haers (Programmering)
Annelijn Suijkerbuijk (PR en Vormgeving)
Eef Stoopendaal (Faciliteiten)